تردید کاراکتر انیمیشن دانلود آموزشی

تردید: کاراکتر انیمیشن دانلود آموزشی انیمیشن آموزش 3d animation

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کمین‌گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰

صف تقاضا جهت دریافت کارت بازرگانی در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال از کمین‌گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهد. اخیرا مدیر اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایر

کمین‌گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰

کمین گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰

عبارات مهم : فروردین

صف تقاضا جهت دریافت کارت بازرگانی در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال از کمین گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر می دهد. اخیرا مدیر اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران با هشدار به روند زیاد کردن تقاضا جهت کارت بازرگانی بعد از ابلاغ سیاست های تازه ارزی، اعلام کرد که ممکن است بخشی از متقاضیان به دنبال کارت یکبار مصرف جهت واردات و صادرات باشند. آمارها نشان می دهد صدور کارت های حقوقی و حقیقی به ترتیب رشد ۶۸ و ۹۰ درصدی داشته هست. همچنین تمدید کارت های حقوقی و حقیقی نیز با رشد قابل توجهی همراه شده است است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛پس از بخشنامه های دولت به منظور ساماندهی بازار ارز، بخش شخصی نسبت به ظهور حقه های ارزی هشدار داد. زیاد کردن درخواست جهت دریافت کارت بازرگانی در دو ماه نخست امسال یکی از علائم ظهور این حقه ها بود که مدیر اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به آن هشدار داده بود. مسعود خوانساری با اشاره به این که سیاست های ارزی، زمینه را جهت شکل گیری عدم شفافیت، فساد و قانون گریزی فراهم می کند، عنوان کرده بود: «اخیرا تقاضا جهت کارت بازرگانی زیاد کردن یافته هست. اتاق نیز نمی تواند این درخواست ها را بدون پاسخ بگذارد، ولی احتمالا بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک بار مصرف هستند.» البته پیش از آن هم بعضی از فعالان اقتصادی عنوان کرده بودند که سازوکار بازچرخانی ارز صادراتی این بار امکان استفاده از کارت های یک بار مصرف را جهت صادرات و واردات فراهم می کند. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» در گزارش پیش رو آمار صدور و تمدید کارت های بازرگانی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال بررسی کرده هست. آمارها نشان می دهد در بخش صدور کارت های حقوقی در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۸ درصدی را شاهد بوده ایم و در بخش صدور کارت های حقیقی در همین مدت وقت رشد ۹۰ درصدی ثبت شده است است.

این آمار حکایت از ورود گروه های تازه به تجارت دارد. همان تازه واردهایی که بعضی اعتقاد دارند بخشی از آنها به منظور سوءاستفاده از کارت های بازرگانی وارد این حیطه شده است اند. از طرفی تمدید کارت های حقوقی با رشد ۴۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه روبه رو بوده و تمدید کارت های حقیقی رشد ۱۲۰ درصدی داشته هست. شنیده ها حاکی از آن است که حتی بخشی از کارت هایی که چند سال تمدید نشده بودند، در شرایط کنونی، نسبت به تمدید کارت هایشان اقدام کرده اند. رشد ۷۲۵ درصدی تمدید و صدور کارت بازرگانی در دو ماه منتهی به اردیبهشت نسبت به مدت وقت مشابه سال گذشته، رکوردی است که می تواند معنادار باشد. همچنین شنیده می شود آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی از اول تا ۲۰ خرداد امسال بیش از کل این ماه در سال گذشته است.

کمین‌گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰

تمدید و صدور کارت ها در فروردین

تعداد کارت های صادر شده است و تمدید شده است در فروردین امسال، ۶۷۰ عدد بوده که از این تعداد، ۱۵۹ کارت حقوقی و ۸۰ کارت حقیقی صادر شده است هست. ۳۴۰ کارت حقوقی و ۹۱ کارت حقیقی نیز تمدید شده است هست. حال آن که در فروردین سال گذشته، در مجموع ۶۶۶ کارت بازرگانی صادر و تمدید شده است بود که از این تعداد، ۱۵۱ کارت حقوقی و ۴۷ کارت حقیقی صادر و ۳۷۳ کارت حقوقی و ۹۵ کارت حقیقی تمدید شده است بود.

صف تقاضا جهت دریافت کارت بازرگانی در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال از کمین‌گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهد. اخیرا مدیر اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایر

صدور کارت ها در فروردین

در نخستین ماه امسال، تعداد ۱۵۵ کارت بازرگانی حقوقی یک ساله و ۴ کارت بازرگانی حقوقی ۵ ساله صادر شده است هست. این درحالی است که فروردین سال گذشته ۱۴۷ کارت بازرگانی حقوقی یک ساله و ۴ کارت بازرگانی حقوقی ۵ ساله صادر شده است بود. همچنین تعداد کارت های بازرگانی حقیقی صادر شده است یک ساله در فروردین امسال، ۷۹ کارت بود و تنها یک کارت بازرگانی حقیقی ۵ ساله صادر شده است هست. در فروردین سال گذشته در این بخش، ۴۶ کارت بازرگانی حقیقی یک ساله و یک کارت حقیقی ۵ ساله صادر شده است بود.

تمدید کارت ها در فروردین

۳۳۳ کارت بازرگانی حقوقی یک ساله و ۷ کارت بازرگانی حقوقی ۵ ساله، کارنامه این بخش در فروردین امسال هست. از سویی در این مدت ۹۱ کارت بازرگانی حقیقی یک ساله تمدید شده است هست. ولی در بخش کارت های حقیقی ۵ ساله، هیچ اقدامی صورت نگرفته است و تعداد آن، صفر هست. آمارهای تمدید کارت های بازرگانی در فروردین سال گذشته نشان می دهد تعداد کارت های بازرگانی تمدید شده است حقوقی یک ساله ۳۵۷ عدد و تعداد کارت های تمدید شده است حقوقی ۵ ساله ۱۶ عدد هست. همچنین در فروردین سال گذشته، ۹۴ کارت حقیقی یک ساله و یک کارت بازرگانی حقیقی ۵ ساله تمدید شده است است.

کمین‌گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰

تمدید و صدور کارت در اردیبهشت

تعداد کارت های تمدید شده است و صادر شده است در دومین ماه امسال ۱۳۷۱ کارت هست. این درحالی است که تعداد کارت های صادر شده است و تمدید شده است اردیبهشت سال گذشته، ۸۴۱ کارت بود. این آمار نشان می دهد که ۵۳۰ کارت در امسال فعال شده است هست. تمدید و صدور کارت های بازرگانی در اردیبهشت امسال نسبت به مدت وقت مشابه سال قبل نیز رشد ۴ درصدی داشته هست. بر این اساس در اردیبهشت امسال ۲۲۷ کارت حقوقی و ۱۷۰ کارت حقیقی صادر شده است هست. همچنین ۷۶۳ کارت حقوقی و ۲۱۱ کارت حقیقی تمدید شده است هست. حال آنکه در اردیبهشت سال گذشته ۱۸۱ کارت حقوقی و ۵۰ کارت حقیقی صادر و ۴۹۳کارت حقوقی و ۱۱۷ کارت حقیقی تمدید شده است بود.

صدور کارت در اردیبهشت

صف تقاضا جهت دریافت کارت بازرگانی در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال از کمین‌گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهد. اخیرا مدیر اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایر

آمارهای دریافت شده است از سوی اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد در دومین ماه سال جاری، صدور کارت های حقوقی یک ساله نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۳درصدی و صدور کارت های حقوقی ۵ ساله، با افت ۷ درصدی نسبت به اردیبهشت سال ۹۶ روبه رو بوده هست. در مجموع، در بخش صدور کارت های حقوقی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل، با رشد ۴۶ درصدی روبه رو هستیم. در بخش صدور کارت های حقیقی، شاهد ۱۲۱ درصد رشد صدور کارت های حقیقی یک ساله و یک درصد رشد کارت های ۵ ساله هست. در نهایت در این بخش با رشد ۱۲۰ درصدی صدور کارت های حقیقی نسبت به مدت وقت مشابه سال گذشته روبه رو بوده ایم. براساس این آمارها، در اردیبهشت امسال، ۲۲۷ کارت بازرگانی یک ساله حقوقی صادر شده است ولی هیچ کارت بازرگانی حقوقی ۵ساله ای در این ماه صادر نشده هست. همچنین ۱۷۰ کارت بازرگانی حقیقی یک ساله در این مدت صادر شده است ولی تعداد کارت های حقیقی ۵ ساله، صفر هست. آمارهای صدور کارت در اردیبهشت سال گذشته نشان می دهد، ۴۹ کارت حقیقی یک ساله و یک کارت حقیقی ۵ ساله صادر شده است است.

تمدید کارت در اردیبهشت

رشد ۲۸۴ درصدی در تمدید کارت های بازرگانی حقوقی یک ساله و افت ۱۴ درصدی در تمدید کارت های حقوقی ۵ ساله در دوماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۷۰ درصدی تمدید کارت بازرگانی حقوقی را به دنبال داشته هست. از سویی رشد ۹۵ درصدی تمدید صدور کارت بازرگانی حقیقی یک ساله و افت یک درصدی کارت بازرگانی حقیقی ۵ ساله موجب رقم خوردن رشد ۹۴ درصدی تمدید کارت بازرگانی حقیقی در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته شده است هست. در ماه دوم امسال ۷۶۳ کارت بازرگانی حقوقی یک ساله تمدید شده است ولی تعداد کارت های حقوقی ۵ ساله تمدید شده، صفر هست. همچنین ۲۱۱ کارت حقیقی یک ساله در این مدت وقت تمدید شده است ولی تعداد کارت های حقیقی ۵ ساله که جهت تمدید اقدام کرده اند، صفر هست. این درحالی است که در اردیبهشت سال گذشته، ۴۷۹ کارت حقوقی یک ساله و ۱۴ کارت حقوقی ۵ ساله تمدید شده است بود. همچنین ۱۱۶ کارت حقیقی یک ساله و یک کارت حقیقی ۵ ساله در اردیبهشت ماه سال گذشته تمدید شده است است.

کمین‌گاه تازه جهت دلار ۴۲۰۰

واژه های کلیدی: فروردین | اردیبهشت | بازرگانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz